SINH HOẠT CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

01:00 PM: Ngồi Thiền – Lễ Phật - Lễ GĐPT

01:50 PM: Học Tiếng Việt

02:50 PM: Snack & Sinh Hoạt Tự Trị

03:50 PM: Học Phật Pháp/Chuyên Môn/Văn Nghệ

04:40 - 5:00 PM: Dây Thân Ái – Chia Tay

THIS COMING SUNDAY (December 04, 2022)


LỄ GIA NHẬP GĐPT

Chủ nhật tuần này, 12/04/22 lúc 1:00pm, gia đình phật tử hoa nghiêm có buổi lễ gia nhập đoàn, cài hoa sen cho các em đoàn sinh mới. Kính mời toàn thể phụ huynh cùng tề tựu về chánh điện để tham dự cùng với con/em mình. Sự hiện diện của quý phụ huynh sẽ tạo thêm sức mạnh, là hành trang quý báu cho các em bước vào tổ chức GĐPT trong màu áo lam, và đoá hoa sen trắng.

Thanksgiving dinner Invitation
Hoa Nghiêm Temple Address and Direction:

Thank you for a wonderful 25 years Hoa Nghiêm! Special thanks to all of the members and leaders who have sent in Dear Hoa Nghiêm videos, your contribution is appreciated. [Britney Bui - 2020]

Hoa Nghiem in 180s by Htr. Britney Bui