SINH HOẠT CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

01:00 PM: Ngồi Thiền – Lễ Phật - Lễ GĐPT

01:50 PM: Học Tiếng Việt

02:50 PM: Snack & Sinh Hoạt Tự Trị

03:50 PM: Học Phật Pháp/Chuyên Môn/Văn Nghệ

04:40 - 5:00 PM: Dây Thân Ái – Chia Tay

THIS COMING SUNDAY (January 22, 2023)

Thứ 7, 01/21/2023

7:00 PM: Chương trình văn nghệ đêm giao thừa.

9:00 PM: Lễ Phật tại Chánh Điện.

Chủ Nhật, 01/22/2023

10:00 AM: Lễ Vía Đức Phật Di Lặc.

GĐPT Hoa Nghiêm KHÔNG sinh hoạt.

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Hoa Nghiêm Temple Address and Direction:

Thank you for a wonderful 25 years Hoa Nghiêm! Special thanks to all of the members and leaders who have sent in Dear Hoa Nghiêm videos, your contribution is appreciated. [Britney Bui - 2020]

Hoa Nghiem in 180s by Htr. Britney Bui