Hằng năm GĐPT Hoa Nghiêm sẽ nhận đơn xin tham gia sinh hoạt tu học, và học tiếng Việt với GĐPT  , dành cho các em từ 7 tuổi đến 18 tuổi, cũng như là đoàn sinh cũ đã tạm nghỉ sinh hoạt, nay muốn ghi danh trở lại. Thời gian nhận đơn: Từ đầu tháng 07 đến hết tháng 09 năm 2023. 

Lễ Khai Giảng Lớp Tiếng Việt 2023-2024 được tổ chức ngày Chủ Nhật 27-SEPT-2022 lúc 1PM tại Chùa Hoa Nghiêm