Facebook
Instagram

SINH HOẠT CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 

01:00 PM: Ngồi Thiền – Lễ Phật - Lễ GĐPT

01:50 PM: Học Tiếng Việt

02:50 PM: Snack & Sinh Hoạt Tự Trị

03:50 PM: Học Phật Pháp/Chuyên Môn/Văn Nghệ

04:40 - 5:00 PM: Dây Thân Ái – Chia Tay 

 

Hoa Nghiêm's SUMMER FUN PROGRAM

(07/09/2023-08/20/2023)

Mùa hè đã đến cũng là lúc các em được vui chơi giải trí sau những ngày học căng thẳng. Hiểu được điều đó, GĐPT Hoa Nghiêm chúng em đã tổ chức chương trình " Summer Fun" nhằm giúp các em vừa chơi và cũng vừa học các kỹ năm mềm. 


Các hoạt động trong chương trình này gồm có: 

1. Múa lân

2. Học tự vệ

3. Đá bóng

4. Học nấu ăn

5. Học vẽ

6. Học đóng kịch

7. Và nhiều hơn thế nữa.


Các chương trình này hoàn toàn miễn phí và mở rộng cho tất cả các em thanh thiếu nhi.

Chu Nien Camp "The Way of Life"
Hoa Nghiêm Temple Address and Direction:

Thank you for a wonderful 25 years Hoa Nghiêm! Special thanks to all of the members and leaders who have sent in Dear Hoa Nghiêm videos, your contribution is appreciated. [Britney Bui - 2020]

Hoa Nghiem in 180s by Htr. Britney Bui