THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC VIỆT NGỮ GĐPT HOA NGHIÊM


Kính thưa quý bậc ông bà, cha mẹ,


Để các em được tiếp xúc và gìn giữ ngôn ngữ quê hương cũng như là nền văn hóa Việt Nam, mong quý vị đưa con em tới chùa học Việt Ngữ và sinh hoạt GĐPT tại chùa Hoa Nghiêm, VA, mỗi Chủ Nhật hàng tuần từ 1h tới 5h. Chương trình hoàn toàn MIỄN PHÍ.


Ban Việt Ngữ GĐPT Hoa Nghiêm sẽ tổ chức Lễ Khai Giảng cho Niên học Việt Ngữ 2022-2023 vào ngày Chủ Nhật 02 tháng 10 2022 tại Hội Trường Hòa-Tin-Vui chùa Hoa Nghiêm.


Chúng tôi kính mời quý vị đưa con em tới ghi danh và tham dự buổi lễ.


Trân trọng

GĐPT Hoa Nghiêm

MỤC ĐÍCH

Chương trình Việt Ngữ Hoa-Nghiêm do GĐPT Hoa-Nghiêm tổ chức và điều hành. GĐPT Hoa-Nghiêm là tổ chức giáo dục thuần túy và không vụ lợi cho Đoàn sinh GĐPT Hoa Nghiem. Chương Trình Việt Ngữ được thành lập nhằm bảo tồn, phát huy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt.

ĐƯỜNG HƯỚNG

  • Yêu tiếng Việt và người Việt

  • Có Học phải có Hành

  • Trí Dục đi đôi với Ðức Dục

  • Dung hòa văn hóa Ðông và Tây

  • Tạo Tình Thương và sự Hiểu Biết sâu sắc trong Thanh, Thiếu, Oanh Vũ.

NỘI QUY CHO HỌC SINH

1.Tôn trọng và Lắng nghe lời Thầy cô giáo giảng bài. Học và làm bài tập đầy đủ. Respect and Listen to your teachers. Learn, participate and do your homework.

2. Thương yêụ giúp đở bạn bè cùng học trong lớp. Show your compassion and reach out to help your classmates if you can.

3. No fighting. If serious, report to the teachers. Không được đánh lộn. Nếu nghiêm trọng, xin báo cáo cho các Thầy Cô giáo.

4. Going outside on the street of the temple is not allowed. Không được đi ra ngoài đường, khỏi khuôn viên Chùa.

5. Electronic devices in classroom is not allowed. Không được dùng đồ điện tử trong lớp học.

6. Học sinh nào vắng mặt quá 1 tháng liên tục (4 buổi học) sẽ không được lên lớp. Phụ huynh nên cố gắng cho con em đi học đều và đúng giờ.

7. Học sinh nào vắng mặt quá 4 lần liên tục không xin phép thì xem như tự ý bỏ học.

NỘI QUY CHO PHỤ HUYNH

1. Kiểm tra bài làm về nhà mỗi tuần. Check your children’s homework every week.

2. Thông báo cho Ban Việt Ngữ mỗi khi học sinh cần vắng mặt. [Form] Inform the teacher in advance if your children will be absent from school.

3. Đưa các em đến Chùa đúng giờ (1pm) và đón các em về đúng giờ (5pm). Drop off and pick up your children at the temple on time.

4. Học sinh nào vi phạm kỷ luật hoặc tỏ ra thiếu lễ độ, phụ huynh sẽ được thông báo và học sinh sẽ bị cảnh cáo hai lần. Nếu tái phạm lần thứ ba, học sinh sẽ không được học trong Chương Trình Việt Ngữ. If a student violates the school’s rules and misbehaves, both student and parent will be notified and student will be warned, 2 times. The 3rd time, we reserve the right to expell student from Chương Trình Việt Ngữ.

Ban Việt Ngữ mong quí phụ huynh tham gia vào hội phụ huynh GĐPT Hoa-Nghiêm và chung sức cùng các giáo viên trong việc theo dõi và hướng dẫn cho các em trong phần bài làm nhà của mỗi tuần. Xin phụ huynh kiên nhẫn khuyến khích các em nói tiếng Việt ở nhà.