KINH TỤNG của GĐPT

Ý Nghĩa Tụng Niệm


Tụng là đọc, Niệm là suy nghĩ, nhớ tưởng. Tụng niệm là miệng đọc và tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhất, chú định vào lời Kinh, tiếng Pháp.


Tụng niệm có nhiều ý nghĩa: 

- Tụng niệm để giữ tâm hồn được trong sạch, giao cảm với các tâm niệm tối cao.  Tụng niệm lại là cách huân tập tâm thức rất tốt, rất dễ dàng.

- Tụng niệm để ôn lại những lời Phật dạy, hầu lấy đó làm phương châm cho đời sống hằng ngày và gieo trồng hạt giống Bồ Ðề Giải Thoát vào tâm thức.

- Tụng niệm để kềm chế thân, khẩu, ý trong khuôn khổ thanh tịnh, trang nghiêm, chính đáng, không cho nói năng, hành động buông lung theo tập quán đê hèn tham dục.

- Tụng niệm để cầu an, để ngăn lòng tội lỗi, dứt trừ nghiệp chướng lâu đời hầu tránh khỏi tai họa do tội lỗi nghiệp chướng gây nên.

- Tụng niệm để cầu siêu, để chuyển tâm niệm của người khác, khiến họ xa lìa nghiệp nhân xấu ác, rời khỏi cảnh giới tối tăm, siêu sinh về lạc quốc.

- Tụng niệm để làm cho tiếng Pháp Âm lưu chuyển trong nhân gian, cảm hóa mọi người, cải tà quy chánh.

- Tụng niệm để kích thích, nhắc nhở mình và người trên đường làm lành, học đạo.

- Tụng niệm để hướng lòng bi nguyện đến tất cả chúng sanh, cầu cho chúng sanh thuận hòa vui vẻ.

- Tụng niệm để tỏ lòng sám hối tội lỗi trước ngôi Tam-Bảo, là nơi hoàn toàn thanh tịnh, không chút tội lỗi nhiễm ô.


Vì ý nghĩ đó, người đã tin Phật nên phải phát tâm tụng niệm và tụng niệm đúng cách. Khi tụng niệm phải giữ gìn trang nghiêm, tránh mọi sự ồn ào phức tạp, tránh mọi điều làm kích động tâm ý đắm lợi mê danh, tham luyến trần tục. Chỉ tụng niệm trước bàn Tam-Bảo, trong đạo tràng, hoặc nơi thanh tịnh, hoặc nơi thích hợp chính đáng, không tụng niệm trước chỗ thờ quỉ thần, cúng đồ mặn, đốt vàng mã theo tục lệ mê tín dị đoan, không thích hợp với Phật Pháp.001 - [2023] NGHI THỨC TỤNG NIỆM CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

NGHI THỨC TỤNG GIỚI

Khai Thị 


Năm giới là những giới căn bản của người Phật tử tại gia.  Các anh chị em hãy lắng nghe từng giới một với tâm thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình, và xin im lặng trả lời "" mỗi khi thấy trong tháng qua có cố gắng học hỏi và hành trì giới luật được tuyên đọc. 


The Five Precepts are the foundation for all Lay Buddhists. Listen to each Precept with a purified mind.  Use the Precepts as a clear mirror to reflect your inner mind.  Reply silently with a "YES" to each of the Precepts you kept during the last month using Right Effort.  

(C) (Bell) 

Giới Thứ Nhất 

Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài.  Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hằng ngày của con.


The First Precept 

Aware of the suffering caused by the destruction of life, I vow to cultivate compassion and to learn the ways of protecting the lives of people, animals, plants, and minerals. I am determined not to kill, not to let others kill, and not to condone any act of killing in the world, in my thinking, and in my way of life. 


Ðó là giới thứ nhất của năm giới.  Trong tháng qua quý anh chị em có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?  


This is the first precept. Have you tried your best to learn and to practice it in the last month?


(3 hơi thở) (C)Giới Thứ Hai 

Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp, và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia xẻ thì giờ, năng lực, và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn.  Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra.  Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài.


The Second Precept 


Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing and oppression, I vow to cultivate loving-kindness and learn ways to work for the well-being of people, animals and plants. I vow to practice generosity by sharing my time, energy, and material resources with those who are in real need. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others. I will respect the property of others, but I will do everything in my power to prevent others from profiting from human suffering or the suffering of other species. 


Ðó là giới thứ hai của năm giới.  Trong tháng qua quý anh chị em có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?  


This is the second precept. Have you tried your best to learn and to practice it in the last month?


(3 hơi thở) (C)Giới Thứ Ba 


Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội.  Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con.  Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra những khổ đau cho kẻ khác và cho chính con.  Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác.  Con sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa.


The Third Precept 


Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I vow to cultivate my responsibility and learn ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families and society. I am determined not to engage in sexual relations without love and long-term commitment. To preserve the happiness of myself and others, I am determined to respect my commitments and the commitments of others. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to protect families from being broken by sexual misconduct. 


Ðó là giới thứ ba của năm giới.  Trong tháng qua quý anh chị em có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?  


This is the third precept. Have you tried your best to learn and to practice it in the last month?


(3 hơi thở) (C)


Giới Thứ Tư 


Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người.  Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời gây thêm niềm tự tin, an vui, và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải.  Con nguyện không nói những lời sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù.  Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc.  Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể.


The Fourth Precept 


Aware of suffering caused by un-mindful speech and the inability to listen to the suffering of others, I vow to cultivate loving speech and deep listening in order to bring joy and happiness to others and relieve others of their suffering. Knowing that words can create happiness or bring suffering, I vow to learn to speak truthfully, with words that can inspire self-confidence, joy and hope. I am determined not to spread news that I do not know to be certain, and not to criticize or condemn things I am not sure of. I will refrain from uttering words that can cause division or discord, or that can cause the family or the community to break. I will make every effort to reconcile and resolve all conflicts, however small.

 

Ðó là giới thứ tư của năm giới.  Trong tháng qua quý anh chị em có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?  


This is the fourth precept. Have you tried your best to learn and to practice it in the last month?


(3 hơi thở) (C)Giới Thứ Năm 


Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong cách ăn uống và tiêu thụ.  Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, và cho thân tâm gia đình và xã hội con.  Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh, và chuyện trò.  Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội các thế hệ tương lai.  Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi, và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cữ cho con, cho gia đình con, và cho xã hội.  Con biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội.The Fifth Precept 


Aware of the suffering caused by un-mindful consumption, I vow to cultivate good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I vow to ingest only items that preserve peace, well-being and joy in my body, in my consciousness, and in the collective body and consciousness of my family and society. I am determined not to use alcohol or any other intoxicants, or to ingest foods or other items that contain toxins, such as certain T.V. programs, magazines, books, films and conversations. I am aware that to damage my body and my consciousness with these poisons is to betray my ancestors, my parents, my society, and future generations. I will work to transform violence, fear, anger, and confusion by practicing a diet for myself and for society. I understand that a proper diet is crucial for self-transformation, and for the transformation of society. 


Ðó là giới thứ năm của năm giới.  Trong tháng qua quý anh chị em có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?  


This is the fifth precept. Have you tried your best to learn and to practice it in the last month?


(3 hơi thở) (C)


Đại chúng ! Chúng ta đã tuyên đọc xong Năm Giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Bụt dạy chúng ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng ít nhất là một lần, để sự học hỏi và hành trì Năm Giới càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Nghe chuông, xin lạy xuống ba lạy để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Tam Bảo trước khi ngồi xuống.

(Niệm Bụt)

Xin đại chúng nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Bụt và chư vị Bồ Tát theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn. (mỗi danh hiệu ba lần)

Nam mô đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)

Nam mô đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (C)

Nam mô đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C)

Nam mô đức Bồ Tát Đại bi Quan Âm (C)

Nam mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương (CC)