Duyên Khởi

Tiền thân của GĐPT Hoa Nghiêm là đoàn Phật Tử Hoa Nghiêm hình thành từ năm 1986, dưới sự bao bọc và nuôi dưỡng của Hội Phật Giáo Mỹ Châu. Trong nội quy của Hội, do cụ đệ nhất Hội Trưởng Phan Hoằng Thơ ký ngày 17-5-1986, nói rõ rằng đoàn Phật Tử Hoa Nghiêm là một thành phần của Hội Phật Giáo Mỹ Châu-Chùa Hoa Nghiêm. Hơn 30 năm trước đây, khi lập hội, lập chùa, quý Bác đã nghĩ đến tổ GĐPT, bầy con tương lai của đạo Pháp và dân tộc. Đoàn Phật tử Hoa Nghiêm sinh hoạt tới năm 1992 thì tạm ngưng vì thiếu các anh chị nòng cốt vì công ăn việc làm, di chuyển nơi chốn.

Thành Lập (1994-1999)

Đầu năm 1994, anh huynh trưởng cấp Tín Tâm Đồng Thân Huỳnh Văn An có tâm nguyện thành lập GĐPT Hoa Nghiêm, đã thỉnh ý Thầy trụ trì và Hội Phật Giáo Mỹ Châu. Dưới sự quan tâm và bao bọc của Bác đệ nhất Gia Trưởng Nguyên Tu Trần Đoàn, GĐPT Hoa Nghiêm được thành lập và mùa Vu Lan năm 1994. Liên Đoàn Trưởng đầu tiên của GĐPT Hoa Nghiêm là anh Tâm Đồng Thân Huỳnh Văn An.


Sau năm năm sinh hoạt, anh Tâm Đồng Thân đã đào tạo và hướng dẫn được một Ban Huynh Trưởng trẻ có khả năng cầm đoàn và hướng dẫn đơn vị, khoảng 45 đoàn sinh. Năm 1999, anh Nguyên Tấn Dương Văn Lộc được thừa nhiệm trong vai trò Liên Đoàn Trưởng GĐPT Hoa Nghiêm, để phát triển đơn vị lớn mạnh hơn.

Phát Triển (1999-2014)

Dưới sự dìu dắt của anh Nguyên Tấn Dương Văn Lộc, một Ban Huynh Trưởng đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà, đã từng bước góp phần với quý Bác xây dựng được một gia đình Phật tử đông vui, một ngôi chùa trang nghiêm trong vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Gia đình Phật tử Hoa Nghiêm ổn định với 153 đoàn sinh và huynh trưởng.

Gia đình Hoa Nghiêm lớn lên được là nhờ sự gia hộ của Tam bảo của chư thiện tri thức, của hàng huynh trưởng các cấp, BHD/TƯ và nhất là là vai trò nòng cốt của sự tinh tấn tu học và sinh hoạt của Ban huynh trưởng trong suốt thời gian qua đã đóng góp cho sự lớn mạnh đơn vị Hoa nghiêm.


Khi miền Thiện Hoa được thành lập vào năm 2001, GĐPT Hoa Nghiêm là một trong những đơn vị lớn trong Miền, không ngại khó khăn, gánh vác những Phật sự của miền suốt thời gian qua.


Năm 2004, sau mười năm sinh hoạt, Bác đệ Nhất Gia Trưởng Nguyên Tu Trần Đoàn đã trao truyền trách nhiệm gia trưởng cho bác Tâm Phát Nguyễn Quang Lạc.


Huynh Trưởng GĐPT Hoa Nghiêm tham gia các trại huấn luyện do Miền hoặc Trung Ương tổ chức.


1995. Trại Huyền Trang 2 - do BHD/TƯ Hoa kỳ tổ chức tại Oklahoma; trại sinh Tâm Đồng Thân Huỳnh Văn An.


1999. Trại A Dục & Lộc Uyển do BHD/TƯ Hoa kỳ tổ chức tại Aloha Camp, Buffalo NY.

 • Trại sinh Lộc Uyển 1999:

  • Như Thành Nguyễn Mạnh Đạt

  • Tâm Cường Nguyễn Đình Long

  • Nguyên Dung Mai Kim

  • Nguyên Pháp Nguyễn Vương Quân

  • Tâm Chơn Thật Huỳnh Hải Tín

  • Nguyên Thường Trương Minh Ngọc

 • Trại sinh A Dục 1999:

  • Nguyên Tấn Dương Văn Lộc

  • Nguyên Quế Đặng Ngọc Phan

  • Tâm Duyên Nguyễn Thanh Uyên

  • Tâm Thi Nguyễn Diễm Chi


2002. Trại A Dục & Lộc Uyển I do Miền Thiện Hoa tổ chức tại Pohick Bay Regional Park Fort Belvoir VA

 • Trại sinh Lộc Uyển 2002:

  • Nguyên Hiệp Nguyễn Hồ Thuỷ Trúc (Top Ten)

  • Nguyên Tường Dương Văn Thọ

  • Nguyên Diệu Dương Thu Hằng

  • Nguyên Trí Nguyễn Trọng Dũng


 • Trại sinh A Dục 2002:

  • Như Thành Nguyễn Mạnh Đạt

  • Nguyên Pháp Nguyễn Vương Quân

  • Tâm Chơn Thật Huỳnh Hải Tín

  • Nguyên Thường Trương Minh Ngọc


2003. Trại Huyền Trang 3 do BHD/TƯ Hoa kỳ tổ chức tại San Jose

 • Nguyên Tấn Dương Văn Lộc

 • Nguyên Túc Nguyễn Sung (Thủ Khoa)

 • Tâm Chơn Minh Nguyễn Thị Nguyệt Ngân


2006. Trại A Dục & Lộc Uyển II do Miền Thiện Hoa tổ chức tại Pohick Bay Regional Park Fort Belvoir VA

 • Trại sinh Lộc Uyển 2006:

  • Quảng Minh Lý Hồ Trường Hải

  • Quảng Minh Tâm Hồ Trường Giang

  • Hạnh Huệ Nguyễn Phương Mai

  • Quảng Minh Quý Ngũ Thơ Phú

  • Quảng Minh Diệu Thư Dương Quỳnh Anh

  • Quảng Minh Diệu Viên Ngũ Đan Phương

  • Nguyễn Lê Thanh Thảo

  • Nguyễn Thanh Brian


 • Trại sinh A Dục 2006:

  • Nguyên Thảo Công Huyền Tôn Nữ Tuý Vân

  • Nguyên Hiệp Nguyễn Hồ Thuỷ Trúc

  • Quảng Hoá Hồ Trường Sơn

  • Nguyên Hiệp Nguyễn Hồ Thủy Trúc

  • Nguyên Diệu Dương Thu Hằng (bổ túc)


2010. Trại A Dục & Lộc Uyển III do Miền Thiện Hoa tổ chức tại Pohick Bay Regional Park Fort Belvoir VA

 • Trại sinh Lộc Uyển 2010:

  • Huyền Nghi Nguyễn Thanh Lan

  • Nguyên Bổn Nguyễn Đăng Khoa (Dự Thính)


 • Trại sinh A Dục 2010:

  • Nguyên Thảo Công Huyền Tôn Nữ Tuý Vân (bổ túc)

  • Nguyên Trí Nguyễn Trọng Dũng (Bổ túc)

  • Quảng Minh Lý Hồ Trường Hải

  • Quảng Minh Quý Ngũ Thơ Phú

2011. Trại A Dục & Lộc Uyển do Miền Tịnh Khiết tổ chức tại Linh Sơn, TX

 • Trại sinh Lộc Uyển 2011:

  • Thanh Hậu Bùi Xuân Phúc

  • Nguyên Cúc Nguyễn Mỹ Tiên

  • Nguyên Hoàng Trần Huy Lực

  • Nguyên Hỷ Trịnh Phan Ngọc Yến


 • Trại sinh A Dục 2011:

  • Quảng Minh Tâm Hồ Trường Giang

  • Nguyên Bổn Nguyễn Đăng Khoa


2011. Trại Huyền Trang 4 do BHD/TƯ Hoa kỳ tổ chức tại Chùa Việt Nam, TX

 • Nguyên Tường Dương Văn Thọ

 • Quảng Minh Ly Hồ Trường Hải


2013. Trại Vạn Hạnh 1 do BHD/TƯ Hoa kỳ tổ chức

 • Nguyên Tấn Dương Văn Lộc (Chúng Xuất Sắc Nhất)

 • Nguyên Túc Nguyễn Sung (Chúng Xuất Sắc Nhất)

 • Thiện Hà Võ Thanh Hải (Chúng Xuất Sắc Nhất)


Trưởng Thành


2015-2016. LĐT Quảng Minh Tâm Hồ Trường Giang

Sau 20 năm hình thành và phát triển, đã tới lúc GĐPT Hoa Nghiêm trưởng thành, cần có sự thay đổi trên tinh thần hội nhập, bác Gia Trưởng cùng Ban Huynh Trưởng nhất trí đề cử anh Quảng Minh Tâm Hồ Trường Giang gánh vác trách nhiệm Liên Đoàn Trưởng trong giai đoạn này. Đây là giai đoạn quan trọng để GĐPT Hoa Nghiêm thực sự hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ, nơi mà các em đoàn sinh sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Ngôn ngữ chính của các em là Tiếng Anh. Ban Huynh Trưởng GĐPT Hoa Nghiêm năm 2016 là một BHT đồng sức, đồng lòng chăm sóc đơn vị và tham gia xây dựng Miền Thiện Hoa trong giai đoạn mới.

2017-2019. LĐT Nguyên Tường Dương Văn Thọ

Danh sách cách Huynh Trưởng đang tham gia trại trại A Dục & Lộc Uyển 2016 do Miền Tịnh Khiết tổ chức tại Dallas, TX.

 • Trại sinh Lộc Uyển 2016:

  • Nguyên Thiện Nguyễn Larry

  • Nguyên Hảo Nguyễn Quân

  • Tịnh Hiền Đỗ Bữu Quỳnh

  • Trí Phúc Võ Hoàng Minh

  • Nguyên Ngọc Công Huyền Tôn Nữ Tuý Quỳnh

  • Nguyên Đạt Đặng Minh Phát


 • Trại sinh A Dục 2016:

  • Thanh Hậu Bùi Xuân Phúc

  • Nguyên Cúc Nguyễn Mỹ Tiên

  • Nguyên Hoàng Trần Huy Lực

  • Nguyên Hỷ Trịnh Phan Ngọc Yến

  • Huyền Nghi Nguyễn Thanh Lan

  • Tâm Cường Nguyễn Đình Long